SG Events

Spółka uzyskała Subwencję Finansową,
podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

skontaktuj się z nami

SG Events
ul. Cegłowska 29,
01-809 Warszawa

NIP 527-26-05-406
mail: biuro@sgevents.pl
www.sgevents.pl

Szybki Kontakt:
Łukasz Szaruga 885 808 788
szaruga@sgevents.pl

 

 

 

 

SG Events Sp. z o.o.

Łukasz Szaruga
tel. +48 885 808 788

KRS 0000332592 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS NIP 527-26-05-406, REGON 141936761, Kapitał Zakładowy 150.000,00 PLN© 2009-2022 SG Events
All Rights Reserved
 
Rzetelna firma

SG Events Sp. z o.o.

Łukasz Szaruga
tel. +48 885 808 788

KRS 0000332592 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS NIP 527-26-05-406, REGON 141936761, Kapitał Zakładowy 150.000,00 PLN