SG Events

skontaktuj się z nami

SG Events

NIP 527-26-05-406
mail: biuro@sgevents.pl
www.sgevents.pl

Szybki Kontakt:
Miranda Kaźmierczak +48 500 060 945

 

 

 

 

SG Events Sp. z o.o.

tel. +48 500 060 945

KRS 0000332592 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS NIP 527-26-05-406, REGON 141936761, Kapitał Zakładowy 150.000,00 PLN© 2009-2021 SG Events
All Rights Reserved
 
Rzetelna firma

SG Events Sp. z o.o.

tel. +48 500 060 945

KRS 0000332592 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS NIP 527-26-05-406, REGON 141936761, Kapitał Zakładowy 150.000,00 PLN