SG Events

 nie chcemy żebyście nas lubili, chcemy żebyście nam zaufali, a jeżeli któregoś dnia nas polubicie to będzie oznaczać, że warto było nam zaufać

TO MY SG EVENTS

specjalizujemy się w kompleksowej kreacji i produkcji wydarzeń specjalnych. Jesteśmy agencją event marketingową założoną w 2009 roku. Tworzymy koncepcje, projektujemy i organizujemy eventy. Obok głównego profilu, wspieramy swoich Klientów w produkcji materiałów POS, niestandardowych ambientach oraz działaniach komunikacyjnych.

Świadomość wspólnego celu tworzy zaufanie – cała reszta to żmudna praca grona doświadczonych producentów SG Events, którzy dokładnie wiedzą, że najważniejsza jest satysfakcja i poczucie bezpieczeństwa naszych Klientów

 

KODEKS ETYCZNY I WARTOŚCI AGENCJI EVENTOWEJ SG EVENTS
 

Podstawowe wartości SG Events:

 • uczciwość
 • rzetelność
 • praworządność
 • odpowiedzialność
 • profesjonalizm
 • dbałość o Klienta
 • dbałość o pracowników i ich bezpieczeństwo
 • zachowanie poufności
 • szacunek do Klientów, pracowników oraz kontrahentów

Stale pogłębiamy swoją wiedzę zawodową i podnosimy kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu. Swą postawą i działaniem dajemy dobre świadectwo zawodowi i branży, dbamy o jego powagę i godność oraz stanowimy przykład godny naśladowania.

WARTOŚCI - Zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych ze swoimi Klientami oraz współpracownikami SG Events hołduje uniwersalnym wartościom, promując:

 •  uczciwość, pracowitość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 •  jakość i innowacyjność jako cele postawione indywidualnie własnej pracy,
 •  otwartą współpracę dla dobra wspólnego,
 •  budowanie i utrzymywanie zaufania wśród współpracowników i partnerów biznesowych,
 •  szacunek, wyrozumiałość i pomoc, bez względu na zajmowane stanowisko czy różnorodność poglądów.

DBAŁOŚĆ O NAJWYŻSZE STANDARDY PRACY – Agencja Eventowa SG Events szanuje i przestrzega międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka oraz międzynarodowych standardów pracy, traktując je jako fundamentalne i powszechne. Respektuje i realizuje przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny, a także dba, by pracownicy zawsze byli traktowani zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami. Przestrzega zakazu dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, religię, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, związek lub przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny.  warantuje wolność poglądów, sumienia i religii oraz swobodę przekonań i wypowiedzi. Agencja Eventowa SG Events promuje pracę zespołową wolną od jakichkolwiek uprzedzeń i świadomie czerpie siłę i wartości wynikające ze zróżnicowania swoich pracowników. W zamian dokłada wszelkich starań, by zapewnić swoim pracownikom godziwe i regularnie wypłacane wynagrodzenie, możliwość rozwoju, ciekawe i ambitne wyzwania oraz dobre warunki pracy. SG Events chroni prawa autorskie swoich pracowników, a także, w relacji do międzynarodowych standardów, szanuje własność intelektualną jako dobro indywidualne, bezpieczne od nadużyć. Przestrzega zakazu pracy dzieci poniżej 16 roku życia, pracy przymusowej, stosowania kar cielesnych, przymusu psychicznego i fizycznego oraz znieważania, a także zakazu dotyczącego molestowania seksualnego, a miejsce pracy uznaje za wolne od tego typu praktyk.

BRAK TOLERANCJI DLA KORUPCJI, UCZCIWA KONKURENCJA – Agencja Eventowa SG Events przestrzega zasad uczciwej konkurencji, zapobiegania przekupstwu, nielegalnym płatnościom i korupcji. Obowiązkiem pracowników SG Events jest unikanie działalności prowadzącej do konfliktu interesów, czyli przyjmowanie i oferowanie korzyści finansowych w ramach prowadzenia działalności biznesowo-handlowej. Pracownicy SG Events nie mogą czerpać jakichkolwiek korzyści ani pomagać w osiąganiu korzyści z zaistniałych okazji, jakie mogą powstać w wyniku wykorzystania informacji lub stanowiska w firmie.

PARTNERSTWO W BIZNESIE – RELACJE Z KLIENTEM – Najważniejszą zasadą w SG Events jest odpowiedzialność za sukcesy klientów oraz szacunek i otwartość na ich potrzeby. SG Events dostarcza swoim klientom innowacyjne produkty o najwyższej jakości, co uzyskiwane jest jako efekt wysokich umiejętności, doświadczeń i kompetencji pracowników, współpracy z wiodącymi w swych branżach podwykonawcami, oraz dokłada wszelkich starań, aby dostarczone rozwiązania spełniały najwyższe standardy i oczekiwania klientów.

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA – Agencja Eventowa SG Events  przestrzega przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego i świadomie ogranicza wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, minimalizując zużycie zasobów naturalnych oraz wytwarzanie odpadów powstających w wyniku bieżącej działalności. Promuje także zdrowy i ekologiczny styl życia pośród swoich pracowników, oraz zachęca do czynnego uczestnictwa w ochronie środowiska naturalnego.

Organizacja eventów

Nasza misją jest organizacja eventów z pozytywną energią. Agencja eventowa SG Events specjalizuje się w kompleksowej kreacji i produkcji wydarzeń specjalnych. Podstawowe obszary naszej działalności to organizacja imprez firmowych, organizacja konferencji, organizacja imprez integracyjnych, wydarzeń okolicznościowych oraz pikników i imprez plenerowych. Choć głównym obszarem naszej działalności jest Warszawa, realizujemy eventy na terenie całego kraju. 

SG Events Sp. z o.o.
ul. Podleśna 37, 01-673 Warszawa tel. +48 500 060 945

KRS 0000332592 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS NIP 527-26-05-406, REGON 141936761, Kapitał Zakładowy 150.000,00 PLN© 2009-2020 SG Events
All Rights Reserved
 
Rzetelna firma

SG Events Sp. z o.o.
ul. Podleśna 37, 01-673 Warszawa tel. +48 500 060 945

KRS 0000332592 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS NIP 527-26-05-406, REGON 141936761, Kapitał Zakładowy 150.000,00 PLN