SG Events

Spółka uzyskała Subwencję Finansową,
podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

event marketing

Odkrycia, konferencje, spotkania, wynalazki, konflikty, kataklizmy, radość, uśmiech, łzy. Włącz telewizor, otwórz gazetę, połącz się z siecią i natychmiast stajesz się uczestnikiem wydarzeń, wobec których nie możesz pozostać obojętny.
Jakże często pozornie odległe i mało znaczące wydarzenia wyzwalają w nas emocje, które pamiętamy na zawsze. Jakże często nie dostrzegamy, że sposób, w jaki zostaliśmy poinformowani o wydarzeniu bywa ważniejszy od samego wydarzenia. Jakże często wreszcie nie dostrzegamy, że zapamiętujemy te wydarzenia, które wzbudziły w nas emocje. W agencji evenowej SG Events rozumiemy i korzystamy z zależności pomiędzy wydarzeniami a emocjami, które im towarzyszą. W oparciu o tę wiedzę, budujemy wydarzenia pozostające na długo w pamięci naszych klientów. Dla niektórych takie działanie nosi nazwę Event Marketingu. Dla nas to sposób realizowania celów powierzonych nam przez Klientów.

 

 

 

 

SG Events Sp. z o.o.


kom: 885 808 788
kontakt@sgevents.pl

KRS 0000332592 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS NIP 527-26-05-406, REGON 141936761, Kapitał Zakładowy 150.000,00 PLN© 2009-2024 SG Events
All Rights Reserved
 
Rzetelna firma

SG Events Sp. z o.o.


kom: 885 808 788
kontakt@sgevents.pl

KRS 0000332592 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS NIP 527-26-05-406, REGON 141936761, Kapitał Zakładowy 150.000,00 PLN